Важно за седмокласниците!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомяваме за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация, относно броя и профилите на паралелките в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за 2020/2021 учебна година, ще намерите на нашия сайт в рубриката „Прием след VII клас“ и на фейсбук страницата ни.

За Ваше улеснение предлагаме по-долу график на дейностите или стъпките, които трябва да следвате, за да станете част от нашето училище – Видинската математическа гимназия.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

 на министъра на образованието и науката/

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

·         Български език и литература

 

·         Математика

 

 

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас – в сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас- в  сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас- в сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

 

 

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите, както и да успеят да се класират в желаната от тях паралелка, и от септември да бъдат част от голямата фамилия ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин!

 

Румяна Петрова – директор