Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план 2019-2020

Етичен кодекс

Актуализирана Програма за превенция на ранното напускане училището – 2019 – 2020 уч. година

Училищна програма за равни възможности и приобщаване на уязвими групи в ППМГ

Училищен механизъм за личностна подкрепа 2019-2020

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ

План за квалификация 2019-2020

Правилник БУОВТ 2019-2020

Правилник – пропускателен режим в ППМГ 2019-2020