Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план 2020-2021

Етичен кодекс

Актуализирана Програма за превенция на ранното напускане училището

Училищна програма за равни възможности и приобщаване на уязвими групи в ППМГ

Училищен механизъм за личностна подкрепа 2019-2020

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ

План за квалификация-2020-2021

Правилник – БУВОТ на ППМГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ППМГ-ПРОПУСК 2020-2021

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен режим 2020-21 учебна година