Нормативни документи

2021-2022 уч. година

Актуализиран правилник за пропускателен режим 2021-2022 учебна година

Годишен план за дейността през 2021-2002

План за квалификационната дейност 2021-2022 учебна година

Стратегия 2021-2025


Насоки за обучение и действие в извънредна епидемична обстановка

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план 2020-2021

Етичен кодекс

Актуализирана Програма за превенция на ранното напускане училището

Училищна програма за равни възможности и приобщаване на уязвими групи в ППМГ

Училищен механизъм за личностна подкрепа 2020-2021

План подкепа на личностно развитие на учениците 2020-2021

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ

План за квалификация-2020-2021

Правилник – БУВОТ на ППМГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ППМГ-ПРОПУСК 2020-2021

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен режим 2020-21 учебна година

План – програма БДП